Breaking News
गोकर्ण विशेष समाचार, Breaking News, प्रतिरोधTagged

तपाई हाम्रो प्रतिबद्धता – भष्ट्रचारीको हुर्मत

तपाई हाम्रो प्रतिबद्धता – भष्ट्रचारीको हुर्मत
लेखक - रातो मसी गत अंकमा धोबी खोला किनारका जग्गाहरुबाट करोड पति बनेका मानिसहरुका बारेमा मैले लेखेको थिए । तर मसि ओभाउन नपाउँदै त्यहि करोड पति बन्ने र बनाउने मध्ये...