आईएनजीओमा रोजगारीको अवसर

आईएनजीओमा रोजगारीको अवसर

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आरटीआई इन्टरनेशनले नेपालमा सञ्चालिन कार्यक्रमका लागि कर्मचारी माग गरेको छ ।

संस्थाले एक विज्ञापन प्रकाशन गरी कर्मचारी माग गरेको हो ।

विस्तृत विवरणका संस्थाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन हेर्नुहोस्,

वडा समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु